Skip to main content

Eigen bijdrage Flevohuis

De meeste kosten voor uw verblijf worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK die door deze instantie wordt vastgesteld. Daarnaast betaalt u aan ZGAO maandelijkse bijdragen voor zaken die niet vanuit de Wlz worden vergoed.

Eigen bijdrage voor toiletartikelen € 7,50 per maand (uitsluitend en verplicht voor mentoren) 

Wassen van kleding € 64,00 per maand (vervalt als familie voor u wast)

Televisiekosten € 18,70 per maand

Extra inrichtingskosten (badkamerkast, kapstok, gordijnrails, schilderijhangers) (uitsluitend studio’s)  € 7,50 per maand

Vernieuwde Flevohuis in beeld

Wat is er veel ruimte gekomen, en wat is het mooi.

Neem een kijkje (youtube)

Vernieuwde Flevohuis in beeld ZGAO

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.