Skip to main content

Eigen bijdrage Flevohuis

De meeste kosten voor uw verblijf worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK die door deze instantie wordt vastgesteld. Daarnaast betaalt u aan ZGAO maandelijkse bijdragen voor zaken die niet vanuit de Wlz worden vergoed.

Eigen bijdrage voor toiletartikelen

€ 7,50 per maand  
(uitsluitend en verplicht voor mentoren) 

Wassen van kleding

U ontvangt een factuur van Cleanlease op basis van het aantal ingeleverde stuks. Bekijk hier de prijslijst. Het is ook mogelijk dat familie de was verzorgt.

Televisiekosten

€ 18,70 per maand

Flevohuis in beeld

Voor een eerste indruk

Neem een kijkje (youtube)

Vernieuwde Flevohuis in beeld ZGAO

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.