Algemene voorwaarden voor zorg

Zorggroep Amsterdam Oost werkt volgens de Algemene Voorwaarden voor Zorg die opgesteld zijn door de belangenorganisaties van zorgaanbieders (Actiz en ZorgthuisNL) en de patiënten- en consumentenorganisaties. In de voorwaarden staan de afspraken die van toepassing zijn op de zorgovereenkomst tussen u als cliënt en ZGAO als zorgverlener.

Deze voorwaarden gelden vanaf januari 2022 en zijn zowel van toepassing op de zorg aan cliënten thuis als op de zorg aan cliënten die in een verpleeghuis van ZGAO wonen. 

De algemene module geldt voor alle cliënten en per type zorgverlening geldt ook een Bijzondere module.

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Onze verpleeghuizen en diensten staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.