Missie/Visie/Kernwaarden/Beleid

Missie

ZGAO biedt toegevoegde waarde aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen in de thuissituatie of binnen de zorginstelling. Deze waarde wordt bereikt door een samenhangend aanbod van zorg en behandeling, tijdelijke of permanente woongelegenheid en welzijnsvoorzieningen.

Visie

De kwaliteit van leven van onze cliënten staat voorop. Cliënten zijn zo zelfstandig en zelfredzaam als mogelijk, kunnen zichzelf zijn en voelen zich veilig.
Medewerkers zijn gastvrij, betrokken, professioneel, flexibel en praktisch. Zij werken samen en nemen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun werk.
De woonomgeving voor de langdurige zorg is kleinschalig, sfeervol, open en veilig. De verblijfsomgeving voor de kortdurende zorg is sfeervol, open, veilig en stimulerend om de zelfstandigheid te vergroten.

Onze visie op informele zorg 

Kernwaarden

De kernwaarden waar wij in geloven worden beschreven in de letters S.V.P. U mag erop vertrouwen dat alle ZGAO-medewerkers hiernaar handelen.

Samen
Ik ben nieuwsgierig naar mijn cliënt en zijn omgeving. Ik deel ervaringen en heb een open houding naar iedereen die een rol speelt in de zorg voor mijn cliënt.

Veilig & Vertrouwd
Ik bied een schone en veilige leefomgeving waar een gemoedelijke sfeer heerst en mensen zich welkom en thuis voelen. Ik kom mijn afspraken na.

Professioneel & Praktisch
Ik zorg ervoor dat ik voldoende kennis en vaardigheden heb en gebruik deze ook. Ik ken de organisatie en neem de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van mijn werk.

Beleid

In 2021 hebben de nieuwe koers bepaald tot 2025:

  • Waar zijn we trots op;
  • Wat willen we beter doen;
  • Hoe willen we dit bereiken.

Koers ZGAO 2021-2025

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Onze verpleeghuizen en diensten staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.