Missie/Visie/Kernwaarden/Beleid

Missie

ZGAO biedt toegevoegde waarde aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen in de thuissituatie of binnen de zorginstelling. Deze waarde wordt bereikt door een samenhangend aanbod van zorg en behandeling, tijdelijke of permanente woongelegenheid en welzijnsvoorzieningen.

Visie

De kwaliteit van leven van onze cliënten staat voorop. Cliënten zijn zo zelfstandig en zelfredzaam als mogelijk, kunnen zichzelf zijn en voelen zich veilig.
Medewerkers zijn gastvrij, betrokken, professioneel, flexibel en praktisch. Zij werken samen en nemen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun werk.
De woonomgeving voor de langdurige zorg is kleinschalig, sfeervol, open en veilig. De verblijfsomgeving voor de kortdurende zorg is sfeervol, open, veilig en stimulerend om de zelfstandigheid te vergroten.

Kernwaarden

De kernwaarden waar wij in geloven worden beschreven in de letters S.V.P. U mag erop vertrouwen dat alle ZGAO-medewerkers hiernaar handelen.

Samen
Ik ben nieuwsgierig naar mijn cliënt en zijn omgeving. Ik deel ervaringen en heb een open houding naar iedereen die een rol speelt in de zorg voor mijn cliënt.

Veilig & Vertrouwd
Ik bied een schone en veilige leefomgeving waar een gemoedelijke sfeer heerst en mensen zich welkom en thuis voelen. Ik kom mijn afspraken na.

Professioneel & Praktisch
Ik zorg ervoor dat ik voldoende kennis en vaardigheden heb en gebruik deze ook. Ik ken de organisatie en neem de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van mijn werk.

Beleid

In 2015 hebben wij het strategisch beleidsplan ‘U en ik samen op weg naar 2019’ opgesteld. Omdat we de huidige koers willen voortzetten, is besloten om de looptijd van het beleidsplan te verlengen tot 2021.

Onze visie op informele zorg 

Onderzoek dat bijdraagt aan kwaliteitsverbetering past binnen ons beleid. Vandaar dat wij deelnemen aan het Beside-onderzoek van het VU medisch centrum (VUmc) en onderzoeksinstituut het Nivel. Dit onderzoek brengt de kwaliteit en kosten van zorgtrajecten bij mensen met dementie in kaart. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw vanuit het Deltaplan Dementie.
Meer informatie Beside-Onderzoek

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Meer over het ISO-kwaliteitscertificaat
Onze verpleeghuizen en diensten staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.
Ga naar Zorgkaart Nederland