Skip to main content

Missie/Visie/Kernwaarden/Beleid

Missie

ZGAO wil nu en in de toekomst goede zorg bieden aan kwetsbare mensen in de thuissituatie en op onze locaties in Amsterdam. Hiervoor hebben wij een samenhangend aanbod van zorg en behandeling, tijdelijke of permanente woongelegenheid en welzijnsvoorzieningen. De kwaliteit van leven van onze cliënten staat voorop. Cliënten kunnen zichzelf zijn en voelen zich veilig. We stimuleren zelfstandigheid en zelfredzaamheid waar het kan. ZGAO wil een gerichte bijdrage leveren aan stedelijke en maatschappelijke zorgvraagstukken.

Visie 

De ouderenzorg moet veranderen om ook in de toekomst aan de maatschappelijke vraag te kunnen voldoen. Hierin wil ZGAO haar verantwoordelijkheid nemen. Dit betekent onder andere dat het aanbod voor zorg thuis verder ontwikkeld moet worden. Voor een duurzaam sterke zorgketen is intensieve samenwerking met andere partijen in de keten van groot belang, waarbij meer dan ooit het maatschappelijk belang voorop wordt gesteld.
Er is een groot verband tussen goede en bevlogen medewerkers en het kunnen geven van goede zorg. ZGAO wil daarom een magneetwerkgever zijn die deze goede en bevlogen medewerkers aan zich bindt. Het is belangrijk om buiten de gebaande paden nieuwe medewerkers te interesseren en op te leiden voor de ouderenzorg.
Tot slot vraagt goede zorg om goed leiderschap. Goede, zichtbare en benaderbare leidinggevenden die midden in de zorg staan hebben een grote toegevoegde waarde. Ook vakinhoudelijk leiderschap van professionals in de zorg en de ondersteunende diensten is essentieel. 

Onze visie op wonen

Onze visie op informele zorg

Onze visie op welzijn

Kernwaarden

Wij geloven in de volgende kernwaarden. Hier proberen we naar te handelen en elkaar op aan te spreken.

Samen
We zijn nieuwsgierig naar de cliënt en naar elkaar. We hebben een open houding en stellen open vragen. We zijn teamspelers en durven elkaar aan te spreken.

Veilig & Vertrouwd
We staan voor een veilige leef- en werkomgeving waar een fijne sfeer heerst en iedereen zich welkom en thuis voelt. We komen onze afspraken na. We zijn integer als zorgverlener en als werkgever.

Professioneel
We staan voor de juiste kennis en vaardigheden. We kennen de organisatie en de samenwerkings-partners.
We volgen richtlijnen en samenwerkingsafspraken constructief, maar durven ons eigen hoofd te gebruiken als het nodig is en als het erop aankomt. 
We werken met liefde en met lef.

De kernwaarden gelden niet alleen voor de medewerkers van ZGAO, maar ook voor de Raad van bestuur en de Raad van Toezicht. Beide raden leven naar de kernwaarden, en zijn hierin herkenbaar voor alle betrokkenen binnen en buiten de organisatie.

Beleid

In 2021 hebben de nieuwe koers bepaald tot 2025:

  • Waar zijn we trots op;
  • Wat willen we beter doen;
  • Hoe willen we dit bereiken.

Koers ZGAO 2021-2025 

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.