Skip to main content

Kwaliteit

U bent op zoek naar informatie over ZGAO en inzicht in de kwaliteit van zorg is daarbij belangrijk. Wij voldoen aan de kwaliteitseisen van het ISO kwaliteitskeurmerk. Op zorgkaartnederland.nl leest u ervaringen van cliënten en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakt kwaliteitsrapporten openbaar. Wij hebben IGJ toestemming gegeven om ook de antwoorden op hun vragenlijst openbaar te maken.

De vragen van IGJ hebben betrekking op zorgaspecten zoals het gebruik van medicijnen die het gedrag beïnvloeden, infectiepreventie en vrijheidsbeperkende maatregelen. De antwoorden op deze vragen zijn ‘aanwijzingen voor de kans op goede zorg’, zoals de IGJ het letterlijk omschrijft.

De rapporten en de antwoorden zijn in te zien via igj.nl en ook via zorgkaartnederland.nl. Wij realiseren ons dat deze abstracte informatie bevatten. Samenvattend is te lezen dat we goede, op de cliënt afgestemde, zorg bieden en actief bezig zijn met het continu verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. Naast goede zorg willen wij bewoners een warm thuis bieden waar familie altijd welkom is. U bent van harte welkom om de sfeer in onze huizen te komen proeven. De zorgconsulenten coördineren de afspraken voor een rondleiding. U kunt hen bereiken op 020 592 55 20 of csb@zgao.nl.

Kwaliteitsplan_ZGAO_2024_.pdf 

ZGAO vindt het belangrijk dat u inzicht heeft in de kwaliteit van de zorg die wij bieden. In het kwaliteitsvenster vindt u informatie over ervaringen van cliënten en onze manier van werken.

Inzicht in kwaliteit

ZGAO vindt het belangrijk dat u inzicht heeft in de kwaliteit van de zorg die wij bieden.
In het kwaliteitsvenster vindt u informatie over ervaringen van cliënten en onze manier van werken.