Skip to main content

Kortverblijf: overbruggen

Het Flevohuis heeft een afdeling Kortverblijf waar u terecht kunt om te overbruggen of te logeren. Respijtzorg betekent dat uw mantelzorger de zorg voor u tijdelijk overdraagt aan professionele krachten. Mantelzorgers zorgen soms jarenlang 24 uur per dag voor hun naaste. Om dit vol te houden, kan een adempauze hard nodig zijn. Een andere vorm van respijtzorg is dat iemand één of meer dagen per week deelneemt aan activiteiten in een van onze dagcentra.

Op de afdeling Kortverblijf verblijven ook cliënten ter overbrugging van de periode totdat zij terecht kunnen op hun definitieve woonplek in een verpleeghuis.

Vergoeding van de kosten kan op verschillende manieren:

  • Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Informatie over de mogelijkheden via de Wmo is te vinden bij de Gemeente Amsterdam.
  • Via de Wet langdurige zorg (Wlz). Krijgt u al zorg vanuit de Wlz, dan kan uw mantelzorger een indicatie voor respijtzorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ).
  • Via de zorgverzekering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.
  • Vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) kan respijtzorg ook betaald worden.
  • Privaat, u kunt ook zelf de kosten van het verblijf betalen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Cliënt Service Bureau tussen 09.00 en 16.30 uur via telefoon: 020 - 592 54 20 of e-mail: csb@zgao.nl

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.