Voor verwijzers

Wilt u een patiënt of cliënt verwijzen naar een gespecialiseerde behandelaar of één van de diensten van Zorggroep Amsterdam Oost?
Onderstaand vindt u alle contactgegevens. 

Cliënt Service Bureau

De zorgconsulenten van het Cliënt Service Bureau geven informatie over de zorg en ondersteuning die wij bieden in het Flevohuis, De Open Hof, Transitorium OLVG Oost, dag- & ontmoetingscentra en ambulant:

Bereikbaarheid Cliënt Service Bureau

Werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.

Telefoon: 020 - 592 54 20
E-mail: csb@zgao.nl

Zorggroep Amsterdam Oost CSB

Wijkdienst thuiszorg

Telefoon: 06 - 22 53 08 74
E-mail: wijkverpleegkundigen@zgao.nl

De wijkverpleegkundigen voeren ook wijkgerichte preventieve S1 taken uit.

Tijdelijke zorg/crisesopname

ZGAO heeft het Transitorium in OLVG Oost voor eerstelijnsverblijf en crisisopname.
Het aanmelden van patiënten voor tijdelijke opname in de ouderenzorg in Amsterdam kan 24 uur per dag en 7 dagen in de week via het aanmeldportaal:
020 262 81 12. 
Meer informatie vindt u hier: www.aanmeldportaaltijdelijkezorgamsterdam.nl

Casemanager dementie

Telefoonnummers
06 - 53 77 19 26
06 - 53 77 20 89
06 - 82 48 83 68

Meldpunt Casemanagers Dementie Amsterdam-Oost Zorgorganisaties Cordaan, Evean en ZGAO werken samen om bewoners van Amsterdam-Oost met (beginnende) dementie zo goed mogelijk van dienst te zijn. Er is een gezamenlijk meldpunt ingericht. Aanmeldingen worden direct opgepakt door een casemanager van een van de drie zorgorganisaties.

Meldpunt Casemanagement Keten Dementie Oost Kramatplantsoen 263
1095 LD  Amsterdam

Telefoon: 020 - 592 52 82
E-mail: meldpuntcasemanagersoost@zgao.nl

Behandelaren

Specialist ouderengeneeskunde
Telefoon: 020 - 592 52 52

Ergotherapie
Telefoon: 020 - 592 54 67 (Flevohuis)
Verwijsformulier
Informatieflyer

Fysiotherapie
Telefoon: 020 - 592 54 66 (Flevohuis)
020 - 462 33 69 (De Open Hof)
fysio1lijn@zgao.nl

Maatschappelijk werk
Telefoon: 020 - 592 52 52

Logopedie
Telefoon: 020 - 592 52 52
logopedie@zgao.nl

Diëtist
Telefoon: 020 - 592 52 52

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.