Verwijzers

U wilt een patiënt of cliënt verwijzen naar één van de diensten van Zorggroep Amsterdam Oost? Hieronder vindt u onze contactgegevens.

CLIËNT Service Bureau

De zorgconsulenten van het Cliënt Service Bureau geven informatie over de zorg en ondersteuning die wij bieden in het Flevohuis, De Open Hof, Transitorium OLVG Oost, dag- & ontmoetingscentra en ambulant:

  • Dagopvang voor doelgroepen: mensen met dementie of chronische ziekte,
    Marokkaanse/Turkse ouderen, doven en slechthorenden (IWEG)           Informatiefolder
  • Kleinschalig wonen voor mensen met dementie                                        Informatiefolder
  • Langdurig verblijf
  • Respijtzorg
  • Revalidatie                                                                                                      Informatiefolder
  • Wonen met zorg                                                                                            Informatiefolder
  • Persoonlijke begeleiding  / ambulante ondersteuning                             Informatiefolder 

Bereikbaarheid Cliënt Service Bureau: werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur. Telefoon: 020 - 592 54 20.
E-mail: csb@zgao.nl

Wijkdienst Thuiszorg

Telefoon: 06 - 22 53 08 74. E-mail: wijkverpleegkundigen@zgao.nl
De wijkverpleegkundigen voeren ook wijkgerichte preventieve S1 taken uit.

Tijdelijke zorg/crisesopname

ZGAO heeft het Transitorium in OLVG Oost voor eerstelijnsverblijf en crisisopname.
Het aanmelden van patiënten voor tijdelijke opname in de ouderenzorg in Amsterdam kan 24 uur per dag en 7 dagen in de week via het aanmeldportaal: 020 262 81 12. 
Meer informatie vindt u hier: www.aanmeldportaaltijdelijkezorgamsterdam.nl

Casemanagers Dementie

Telefoon: 06 - 53 77 19 26 of 06 - 53 77 20 89 of 06 - 824 883 68

Meldpunt Casemanagers Dementie Amsterdam-Oost
Zorgorganisaties Cordaan, Evean en ZGAO werken samen om bewoners van Amsterdam-Oost met (beginnende) dementie zo goed mogelijk van dienst te zijn. Er is een gezamenlijk meldpunt ingericht. Aanmeldingen worden direct opgepakt door een casemanager van een van de drie zorgorganisaties.

Meldpunt Casemanagement Keten Dementie Oost, Kramatplantsoen 263, 1095 LD  Amsterdam
Telefoon: 020 - 592 52 82. E-mail: meldpuntcasemanagersoost@zgao.nl

Behandelaren

Specialist ouderengeneeskunde Telefoon: 020 - 592 52 52
Ergotherapie                                  Telefoon: 020 - 592 54 67 (Flevohuis) 
                                                         Verwijsformulier   Informatieflyer
Fysiotherapie                                 Telefoon: 020 - 592 54 66 (Flevohuis) 020 - 462 33 69 (De Open Hof)
Maatschappelijk werk                   Telefoon: 020 - 592 52 52
Logopedie                                      Telefoon: 020 - 592 52 52
Diëtiste                                           Telefoon: 020 - 592 52 52

 
 
 
Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.

Logo Certificering in de zorg

Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.