Cliëntenraad

De cliëntenraad (CR) is het adviesorgaan van het bestuur dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van mensen die gebruik maken van de zorg- of dienstverlening van ZGAO. In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is vastgelegd over welke onderwerpen de CR het bestuur gevraagd of ongevraagd mag adviseren.

De CR van ZGAO bestaat uit zes leden en één voorzitter. De leden zijn als cliënt, familielid van een cliënt of als vrijwilliger bij de organisatie betrokken. De voorzitter is onafhankelijk en heeft derhalve geen binding met de organisatie. De cliëntenraad vergadert maandelijks en is aanwezig op familieavonden. Periodiek zijn er gesprekken met managers en de bestuurder.

Wilt u meer weten, heeft u opmerkingen, suggesties of interesse aan deelname aan de CR? Neem dan contact op met de CR per e-mail of geen een bericht af bij de receptie van het Flevohuis of De Open Hof.

Adres:
ZGAO t.a.v. cliëntenraad
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
E-mail: clientenraad@zgao.nl

Meer informatie kunt u vinden in onze folder of ons jaarverslag.

 

 
 
 

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.

Logo Certificering in de zorg

Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.