Skip to main content

Cliëntenraad

De cliëntenraad (CR) is het adviesorgaan van het bestuur dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van mensen die gebruik maken van de zorg- of dienstverlening van ZGAO. In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is vastgelegd over welke onderwerpen de CR het bestuur gevraagd of ongevraagd mag adviseren. 

De CR van ZGAO bestaat uit zes leden en één voorzitter. De leden zijn als cliënt, familielid van een cliënt of als vrijwilliger bij de organisatie betrokken. De voorzitter is onafhankelijk en heeft derhalve geen binding met de organisatie. De cliëntenraad vergadert maandelijks en is aanwezig op familieavonden. Periodiek zijn er gesprekken met managers en de bestuurder.

Wilt u meer weten, heeft u opmerkingen, suggesties of interesse aan deelname aan de CR? Neem dan contact op met de CR per e-mail of geef een bericht af bij de receptie van het Flevohuis of De Open Hof.

Adres:
ZGAO t.a.v. cliëntenraad
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
E-mail: clientenraad@zgao.nl

Meer informatie over de CR kunt u vinden in ons jaarverslag en onze folder. Klik op onderstaande afbeelding. 

Cliëntenraad zoekt nieuwe leden

“We zijn de oren en ogen van bewoners en cliënten van ZGAO”, aldus CR-lid Anneke. 

Lees meer (pdf)

Bekijk de vacatures (pdf)

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.