Skip to main content

Wonen met zorg en begeleiding

Ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege lichamelijke aandoeningen of dementie zijn welkom in De Open Hof. Dit verpleeghuis biedt een prettige en veilige woonomgeving met 24-uurs zorg in de nabijheid. U wordt ondersteund in uw zelfredzaamheid zodat u zo veel mogelijk zelf kunt doen. Bewoners die moeite hebben met het invullen van hun dag, worden overdag opgevangen in de gezamenlijke huiskamers. Hier wordt structuur, begeleiding en afleiding geboden.

Wij bieden bewoners bescherming met zo veel mogelijk vrijheid en dit betekent dat De Open Hof, ondanks veiligheidsmaatregelen, een open instelling is. Het is een kleine knusse locatie met 95 bewoners. Ook buurtbewoners zijn van harte welkom om deel te nemen aan activiteiten in het huis.

U beschikt over een appartement met eigen voordeur. Elk appartement is voorzien van een woon-/slaapkamer, kitchenette en douche met toilet. U kunt uw appartement naar eigen inzicht inrichten.

Verpleegkundigen, verzorgenden en het team van behandelaren is nauw betrokken bij het welzijn van de bewoners. De specialist ouderengeneeskunde is de verantwoordelijk behandelaar en betrekt zo nodig de fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker en geestelijk verzorger bij de zorg.

Familie

Familie is altijd meer dan welkom en wij betrekken familie en vrienden waar mogelijk graag bij de zorg. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten uit eigen kring draagt bij aan een prettige sfeer en verhoogt bijna altijd het welzijn van de bewoners.

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor een appartement in De Open Hof heeft u een indicatiebesluit voor beschermd wonen nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Wilt u graag een keer komen kijken? Voor informatie kunt u bellen met het Cliënt Service Bureau tussen 09.00 en 16.30 uur via: 020 - 592 54 20 of e-mailen naar: csb@zgao.nl

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.

Coaches helpen mantelzorgers na een intensieve tijd

“Ze wisten me gerust te stellen”, vertelt Jos, mantelzorger. 

Lees meer (pdf)