Organisatie en Bestuur / Jaarverslag

Bij Zorggroep Amsterdam Oost werken 475 medewerkers en 115 vrijwilligers.
De raad van bestuur bestuurt de organisatie en legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht. De medezeggenschap voor cliënten is geregeld via de cliëntenraad en de ondernemingsraad vertegenwoordigt alle medewerkers.

Raad van Bestuur
Mevrouw P. de Jong

Pien de Jong

Raad van Toezicht
De heer F. Strijthagen, voorzitter 
De heer J. van Hoof, auditcommissie
De heer N.E.A. Slemmer, auditcommissie
Mevrouw H. Vlug, commissie Kwaliteit en Veiligheid
Mevrouw H. Meeuwissen, commissie Kwaliteit en Veiligheid

Organogram Zorggroep Amsterdam Oost

Elk jaar stelt Zorggroep Amsterdam Oost een jaardocument op.

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.