Skip to main content

Organisatie en Bestuur / Jaarverslag

Bij Zorggroep Amsterdam Oost werken 650 medewerkers en 150 vrijwilligers.
De raad van bestuur bestuurt de organisatie en legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht. De medezeggenschap voor cliënten is geregeld via de cliëntenraad en de ondernemingsraad vertegenwoordigt alle medewerkers.


Raad van Bestuur
Mevrouw P. de Jong

Organogram Zorggroep Amsterdam Oost

Elk jaar stelt Zorggroep Amsterdam Oost een jaardocument op.

Raad van Toezicht
De heer F. Strijthagen, voorzitter 
De heer J. van Hoof, auditcommissie
De heer N.E.A. Slemmer, auditcommissie
Mevrouw H. Vlug, commissie Kwaliteit en Veiligheid
Mevrouw H. Meeuwissen, commissie Kwaliteit en Veiligheid

Visie op toezicht

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.