De Open Hof

Verpleeghuis De Open Hof ligt in de Watergraafsmeer. Kunt u niet meer zelfstandig wonen vanwege lichamelijke aandoeningen, regieverlies of dementie? Dan woont u hier in een knusse en veilige omgeving met 24-uurs zorg in de nabijheid. Het is een klein huis en met 95 bewoners kent iedereen elkaar. Bewoners die moeite hebben met het invullen van hun dag, worden overdag opgevangen in de gezamenlijke huiskamers. Hier wordt structuur, begeleiding en afleiding geboden. Wij bieden u bescherming met zo veel mogelijk vrijheid en dit betekent dat De Open Hof, ondanks veiligheidsmaatregelen, een open instelling is. Ook buurtbewoners zijn van harte welkom om deel te nemen aan activiteiten in het huis.

Naast verzorgend en verplegend personeel beschikt De Open Hof over een eigen behandelteam. Specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten, maatschappelijk werkers en een geestelijk verzorger staan klaar om u de juiste zorg en ondersteuning te bieden.

De zorgverlening is erop gericht u zo zelfstandig en prettig mogelijk bij ons te laten verblijven. Ons streven is dat u voldoende vertier en gezelligheid ervaart. U kunt naast de activiteiten in huis, ook deelnemen aan het activiteitenprogramma van naastgelegen wijkservicepunt het Hoekhuis.

Nieuwbouw 
Er komt een mooi nieuw De Open Hof! In het najaar van 2022 wordt het huidige gebouw gesloopt en daarna start de bouw van een nieuwe zorglocatie die voldoet aan alle eisen van deze tijd. Het nieuwe gebouw biedt straks meer verpleeghuisplaatsen en een klein deel is bestemd voor zelfstandig wonende ouderen die een appartement huren bij Woonzorg Nederland.

Tijdelijke locatie
Tijdens de bouw van het nieuwe huis verhuizen bewoners en medewerkers voor twee jaar naar een locatie in Slotervaart/Nieuw-West. Heel fijn dat de bewonersgroep bij elkaar kan blijven. De verhuizing staat gepland in oktober 2022. Deze locatie aan de Louis Bouwmeesterstraat nummer 377 was vroeger een verzorgingshuis en wordt nu gerenoveerd.                                

Mantelzorgcoach helpt familie

De overgang van thuis naar verpleeghuis is groot. 

Lees meer over de mantelcoach

mantelzorgcoach

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.