Skip to main content

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) behartigt de groepsbelangen van het personeel. De OR overlegt hiervoor maandelijks met de raad van bestuur en twee keer per jaar schuift ook de raad van toezicht aan.

Vanuit de wet op de ondernemingsraden heeft de OR de bevoegdheid om te adviseren over beleid of in te stemmen met voorgenomen besluiten die gevolgen hebben voor de medewerkers. Dat kan gaan over reorganisaties, belangrijke investeringen, personele regelingen en arbeidsomstandigheden. ZGAO heeft korte lijnen en daardoor weten medewerkers de OR goed te vinden. 

De OR bestaat uit tien leden en heeft een dagelijks bestuur(DB) dat bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en twee DB-leden. De zittingstermijn van OR-leden is drie jaar.

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.