Flevohuis

Aan de rand van het Flevopark ligt het Flevohuis. U vindt hier kleinschalige woningen voor mensen met dementie, een logeerkamer, revalidatieklinieken en een kliniek voor psychische en sociale ondersteuning.

Naast verzorgend en verplegend personeel beschikt het Flevohuis over een behandelteam en een team van activiteitenbegeleiders. Het behandelteam bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en maatschappelijk werkers. Er is een grote oefenzaal waar u onder begeleiding kunt werken aan uw lichamelijk herstel en conditie. De activiteitenbegeleiders zorgen voor ontspanning en gezelligheid. Ook is een aantal kunstenaars nauw betrokken bij het welzijn van bewoners.

De mooie binnentuin is een fijne ontmoetingsplek. Bezoekers van het dagcentrum onderhouden hier samen met buurtbewoners een moestuin. Bewoners van de groepswoningen kunnen er in alle rust genieten van het buiten zijn. Grenzend aan het Flevohuis vindt u dienstencentrum Flevopoort met dagcentrum Kramat.

Modernisering Flevohuis
Sinds eind 2019 wordt het Flevohuis in fases verbouwd. Tijdens de verbouwing blijft het huis in gebruik en open voor (nieuwe) bewoners en revalidanten. Helaas is de binnentuin in deze periode niet toegankelijk in verband met de opslag van materialen. Wat zijn de grootste verbeteringen waaraan wordt gewerkt:
- De kantoorruimtes op de begane grond worden verbouwd tot moderne groepswoningen voor bewoners met dementie. Hierdoor krijgen meer bewoners direct toegang tot de binnentuin.
- De groepswoningen op de 1e etage verhuizen naar beneden of worden gemoderniseerd.
- De klinieken op de 1e etage krijgen meer ruimte en worden gemoderniseerd.

Lees het artikel of bekijk het filmpje over de verbouwing van het Flevohuis. 

 
 
 

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.

Logo Certificering in de zorg

Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.