Skip to main content

Klachten

Wij willen zorg leveren van een hoge kwaliteit. Voldoen wij toch niet aan uw verwachtingen, dan horen wij dat graag van u. Hierbij vinden wij het belangrijk dat u onvrede in een vroeg stadium bespreekt met de betrokkene(n). Vaak kunnen wij u snel uitleg geven en een oplossing bieden.

Klachtenfunctionaris

Komt u er niet uit met de direct betrokkene(n) of vindt u het lastig om iets te bespreken? Voor ondersteuning, bemiddeling en advies over een klacht kunt u terecht bij klachtenfunctionaris mevrouw Paulien Bakker. De neutrale positie van de klachtenfunctionaris waarborgt een objectieve en integere houding naar alle partijen. Zij is bereikbaar op 020 - 592 52 44 of via klachten@zgao.nl.
Het is ook mogelijk om een bericht achter te laten bij de recepties van het Flevohuis en De Open Hof.

Cliënten met een indicatie ZZP5 of ZZP7 plus artikel 21 vallen onder de Wet zorg en dwang. Dit betekent dat zij en hun vertegenwoordiger recht hebben op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon die niet verbonden is aan de zorgorganisatie. Deze cliënten kunnen voor klachten en informatie terecht bij de vertrouwenspersonen van stichting Zorgstem, 020 - 521 99 50. Meer informatie vindt u op website: www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl.

Klachtenprotocol dagbesteding / Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Klachtenprotocol Wmo keten
Klachtenregeling gemeente Amsterdam

Geschillencommissie

ZGAO is aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging Verzorging Geboortezorg. U kunt, indien gewenst met hulp van de klachtenfunctionaris, een officiële klacht indienen bij deze commissie. In de brochure van de geschillencommissie leest u hoe de geschillencommissie werkt. Meer informatie leest u ook op: www.degeschillencommissie.nl/consumenten.

Klokkenluidersregeling

ZGAO wil een veilige werkgever zijn. Een organisatie waar medewerkers een vermoeden tot misstand direct kunnen en durven bespreken. Ter bescherming van onze medewerkers en het maatschappelijk belang hebben wij een klokkenluidersregeling

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.