Casemanager dementie

Wanneer de diagnose dementie of alzheimer valt, komt er van alles op u af. De casemanager dementie van ZGAO is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij komt bij u thuis en onderzoekt samen met u en uw mantelzorger welke ondersteuning gewenst is. Zo nodig schakelt zij bijvoorbeeld een psycholoog of ergotherapeut van het ZGAO behandelteam in.

De casemanager is uw vaste aanspreekpunt en coördineert de zorg die u krijgt. Zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen en uw mantelzorger niet overbelast raakt.

U komt in aanmerking voor ondersteuning door de casemanager wanneer de diagnose dementie is gesteld of bij een vermoeden daarvan.

Algemeen telefoonnummer 
020 592 52 52

Algemeen e-mailadres
meldpuntcasemanagersoost@zgao.nl  

Casemanagers dementie
Marit Thesingh: 06 53 77 20 89
Karin Roosemalen: 06 53 77 19 26
Maria Nevels: 06 82 48 83 68

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.

De juiste ondersteuning

Naast familie en buren kunnen ook wij u thuis helpen. Wij bieden ondersteuning en dagbesteding op verschillende plaatsen. Ook mantelzorger Beate hebben wij geholpen met de zorg voor haar partner Maria, die lijdt aan dementie. Omdat ze lotgenoten ermee kan helpen, vertelt Beate over haar ervaringen. 

Lees meer

Beate

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Onze verpleeghuizen en diensten staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.