Skip to main content

Casemanager dementie

Wanneer de diagnose dementie of alzheimer valt, komt er van alles op u af. De casemanager dementie van ZGAO is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij komt bij u thuis en onderzoekt samen met u en uw mantelzorger welke ondersteuning gewenst is.

De casemanager is uw vaste aanspreekpunt en coördineert de zorg die u krijgt. Zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen en uw mantelzorger niet overbelast raakt.

U komt in aanmerking voor ondersteuning door de casemanager wanneer de diagnose dementie is gesteld of bij een vermoeden daarvan.

Aanmelden en meldpunt casemanagement Dementie Amsterdam-Oost 
Algemeen telefoonnummer 020 592 54 03
Bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag 
Algemeen e-mailadres meldpuntcasemanagersoost@zgao.nl  

In Amsterdam zijn meerdere meldpunten voor casemanagement Dementie. In dit overzicht kunt u checken welke postcode onder welk meldpunt valt. 

Aanmeldformulier Casemanagement Dementie

Casemanager dementie
Marit Thesingh: 06 53 77 20 89

Wachttijd en wachtlijst
Informatie over wachttijd en wachtlijst is te verkrijgen bij het meldpunt en op 020 592 54 03.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 6 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder zorg krijgt. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.

De juiste ondersteuning

Naast familie en buren kunnen ook wij u thuis helpen. Wij bieden ondersteuning en dagbesteding op verschillende plaatsen. Ook mantelzorger Beate hebben wij geholpen met de zorg voor haar partner Maria, die lijdt aan dementie. Omdat ze lotgenoten ermee kan helpen, vertelt Beate over haar ervaringen. 

Lees meer

Beate