Fysiotherapie, ergotherapie, behandeling

Ook als u thuis woont, kunt u een beroep doen op ons behandelteam. De paramedici van Zorggroep Amsterdam Oost zijn gespecialiseerd in het behandelen van ouderen en mensen met een chronische ziekte. U kunt hiervoor terecht in het Flevohuis en De Open Hof. De behandelaar kan ook bij u thuis komen. Voor sommige behandelaars heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of de specialist ouderengeneeskunde. 
Download en bekijk de folder over de verschillende behandeldiensten.

Fysiotherapie

Ervaart u klachten bij het bewegen? Bent u gevallen of herstelt u na een opname in het ziekenhuis? Blijven bewegen en regelmatig oefenen is belangrijk om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn. De fysiotherapeut leert u zo mobiel mogelijk te blijven.

Telefoon:
020 - 462 33 79 (De Open Hof) of
020 - 592 52 52 (Flevohuis)
E-mail:
fysio1lijn@zgao.nl

Ergotherapie

Ergotherapie is voor iedereen die moeite heeft met dagelijkse handelingen. Ouder worden, een ziekte of handicap kunnen ervoor zorgen dat u minder uit de voeten kunt. De inrichting van uw huis speelt daarbij ook een grote rol en daarom komen wij bij u thuis. De ergotherapeut helpt u om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van anderen en energie over te houden voor de dingen waar u plezier in hebt. Wat maakt dat iets niet meer lukt? Wij gaan na waar de oorzaak zit en bedenken samen met u oplossingen. We kijken waar uw sterke punten liggen en hoe u deze zo goed mogelijk kunt gebruiken.
De ergotherapeut kan u helpen bij persoonlijke verzorging, zelfredzaamheid, verplaatsen binnen- en buitenshuis, het uitvoeren van huishoudelijke taken, vrijetijdsbesteding en het uitvoeren van mantelzorgtaken.

Wij zijn gespecialiseerd in: 
vergeetachtigheid en dementie / Parkinson / MS / COPD / Reuma en Artrose / werkplekadvisering / oncologie en terminale zorg / valpreventie / chronische pijn en vermoeidheid / CVA niet aangeboren hersenletsel.

Ergotherapie zit in het basispakket van iedere zorgverzekeraar en dit betekent dat u minimaal 10 behandelingen vergoed krijgt. U kunt ook zonder verwijzing bij ons terecht.

Telefoon:
020 - 592 54 67 (Flevohuis)
E-mail:
ergotherapie@zgao.nl

Maatschappelijk werk

Door ziekte of ouderdom afhankelijk zijn van zorgverlening kan ingrijpend zijn. De maatschappelijk werker helpt u verder bij praktische en emotionele vraagstukken. Ook op het gebied van huisvesting of financiën staan zij u bij met raad en daad.

Telefoon:

020 - 462 33 33 (De Open Hof) of
020 - 592 52 52 (Flevohuis)

Psycholoog

Ziekte, depressie, dementie of een aangrijpende gebeurtenis kunnen u uit balans brengen. De psycholoog kan u helpen deze klachten te diagnosticeren, ze zelf leren te herkennen en ermee te leren omgaan. Ook kan de psycholoog ondersteuning bieden aan de mantelzorgers en familieleden.

Telefoon:
020 - 462 33 33 (De Open Hof) of
020 - 592 52 52 (Flevohuis)

Logopedie

Heeft u moeite met communiceren of wordt het slikken lastig? De logopedist onderzoekt, behandelt en adviseert bij problemen op het gebied van taal-, spraak-, stem-, en slikstoornissen.

Telefoon:
020 - 462 33 33 (De Open Hof) of
020 - 592 52 52 (Flevohuis)
E-mail: 
logopedie@zgao.nl

Diëtist

Een goed voedingsadvies kan uw klachten verhelpen of verminderen. U kunt de diëtist onder andere om advies vragen bij darmklachten, hoge bloedruk en suikerziekte.

Telefoon:
020 - 592 52 79
E-mail:
h.franchimont@zgao.nl

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.