Respijtzorg / tijdelijke zorg

Respijtzorg betekent dat uw mantelzorger de zorg voor u tijdelijk overdraagt aan professionele krachten. Mantelzorgers zorgen soms jarenlang 24 uur per dag voor hun naaste. Om dit vol te houden, is het goed af en toe een adempauze te hebben. ZGAO biedt verschillende vormen van respijtzorg. U kunt bijvoorbeeld een of meer dagen per week deelnemen aan activiteiten in het dagcentrum. Of u logeert in een van onze logeerkamers zodat uw mantelzorger op vakantie kan of gewoon even rust krijgt. Logeren kan tot maximaal 3 dagen per week of een aaneengesloten periode van maximaal 6 weken. Het doel van de overheid is dat mensen dankzij het ontlasten van de mantelzorger, langer thuis kunnen wonen.

Vergoeding van de kosten kan op verschillende manieren:

  • Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Logeeropvang kan vanaf 1 januari 2017 direct worden aangevraagd bij de zorgaanbieder. Er is geen indicatie nodig. Meer informatie over de mogelijkheden van logeeropvang via de Wmo is te vinden bij de Gemeente Amsterdam.
  • Via de Wet langdurige zorg (Wlz). Krijgt u al zorg vanuit de Wlz, dan kan uw mantelzorger een indicatie voor respijtzorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ook hiervoor geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.
  • Door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.
  • Vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) zijn er mogelijkheden om met de zorgverzekeraar en ZGAO een zorgovereenkomst op maat af te spreken. Dit gebeurt altijd voorafgaand aan de opname.
  • Privaat. U kunt ook zelf de kosten van het verblijf betalen. U krijgt dan een contract aangeboden waarin wordt afgesproken waar u recht op heeft en wat de kosten zijn.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Cliënt Service Bureau tussen 09.00 en 16.30 uur via
telefoon: 020 - 592 54 20 of e-mail: csb@zgao.nl

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.