Kwaliteitsvenster

 • Samenwerking met diverse vrijwilligersorganisaties.
  Doel: Gezamenlijk organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, wederzijdse doorverwijzing, vroeg signalering.
 • Samenwerkingsafspraken met organisaties voor maatschappelijk werk/welzijn: 
  Gestructureerd afstemmingsoverleg, zowel tussen directies voor richtingbepaling van samenwerking en afstemming, als tussen betrokken medewerkers voor informatie-uitwisseling, evaluatie en planuitwerking. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt t.b.v. innovatie en vernieuwing.
  Doel: Cliënten hebben overzichtelijk en gemakkelijk toegang tot activiteiten in de wijk.
 • Samenwerking met een organisatie voor maatschappelijk werk: 
  Kennisuitwisseling tussen medewerkers op de gebieden ouderenzorg en GGZ. 
  Doel: Deskundige en bekwame medewerkers op het gebied van ouderenzorg en GGZ.

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.