Skip to main content
Foto Team Reade

ZGAO start ‘zorgpad amputatie’ met Reade

In de pilot ‘zorgpad amputie’ werken de organisaties samen met verzekeraar Zilveren Kruis aan het verbeteren van de zorg voor amputatie patiënten.

De expertise van de geriatrische revalidatie en die van de medisch-specialistische revalidatie komen samen in een nieuwe werkwijze. Dit betekent dat de revalidant die is verzekerd bij Zilveren Kruis gemakkelijk toegang heeft tot de zorg die precies aansluit bij zijn revalidatiefase. Binnen ZGAO wordt revalidatiezorg gegeven in OLVG Oost en het centrum voor Revalidatie & Herstel in het Flevohuis. Wij verwachten dat deze flexibiliteit bijdraagt aan het leveren van de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment. De pilot loopt tot maart 2024.