Skip to main content

Kennis over dementie delen

Op allerlei manieren ondersteunen wij mensen met dementie en mantelzorgers. Zo begeleiden onze casemanagers dementie en ambulante ondersteuners mensen thuis tijdens het ziekteproces. In juni en juli organiseren we voor mantelzorgers in Oost samen met Dynamo workshops.