Skip to main content

Kunst opent luikjes die anders dicht blijven

Bewoner schildert

Net als verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, verzorgenden en artsen zijn kunstenaars bij ZGAO onderdeel van het zorgteam. Op geheel eigen wijze spelen zij een rol in het welbevinden van de verpleeghuisbewoners.

Met hun creatieve geest weten kunstenaars op een verrassende manier aan te sluiten bij de soms moeilijk te bereiken leefwereld van mensen met dementie. Zonder vooropgezet plan weten zij met hun verbeeldingskracht de behoeftes van een bewoner te vertalen naar een ontmoeting, waarbij toegepaste kunst als instrument gebruikt wordt.

Een ons kunst scheelt een kilo zorg

Er is onderzoek gedaan naar de waarde van kunst en cultuur voor de gezondheid en het welzijn van ouderen. De uitspraak “een ons kunst scheelt een kilo zorg” is niet te bewijzen maar de onderzoeksgegevens laten zien dat kunst in de zorg goud waard is. Zelf iets maken of samen met anderen meedoen aan een ontmoeting waarbij een kunstvorm als dans, schilderen, theater of muziek gebruikt wordt, zorgt voor verbinding en een dieper contact. Taal en expressie gaan op dat moment samen; kunst verbindt. 

Kunst tilt je even op uit de realiteit van alledag

Kunst roept bij iedereen andere gevoelens, beelden en verhalen op. Hierop inspelen maakt persoonlijke aandacht mogelijk. Zo weten kunstenaars iemand te verleiden om in beweging te komen en expressie te geven aan hun gevoelens. Bijvoorbeeld door samen te dansen, te spelen met mooie stoffen of te schilderen. Daarbij staat voorop dat mensen zich prettig voelen en genieten van wat nog wel kan. 

Kunst is onderdeel van onze zorg