Skip to main content

Eén woongroep met christelijke identiteit

Wanneer thuis wonen niet meer gaat, biedt het Flevohuis een huiselijke woonomgeving. Ouderen met dementie of lichamelijke aandoeningen wonen hier beschermd samen. In één woning wonen mensen die vertrouwd zijn met het christelijk geloof.

Teamleider Astrid Bakker schept samen met haar team een leefomgeving waarin veel aandacht is voor christelijke rituelen. Bijbellezen en bidden voor en na het eten zijn hier onderdeel van het dagelijks leven. De woning bestaat uit een gezamenlijke woonkamer met open keuken en zes of zeven slaapkamers. Deze slaapkamers zijn privé en hier is plaats voor persoonlijke spullen. De sanitaire ruimtes worden gedeeld. De besloten omgeving is zo ingericht dat bewoners de bewegingsvrijheid hebben die voor hen veilig is.

Wij streven ernaar bewoners voldoende vertier, warmte en gezelligheid te bieden. Overdag komen de bewoners bij elkaar in de huiskamer. De gedeelde christelijke achtergrond maakt het bespreken van levensvragen gemakkelijker. En dankzij de gelijkgestemdheid vinden bewoners elkaar in de muziek en de interesse voor kerkdiensten. Er is een koffiecorner waar bewoners, familieleden en vrijwilligers elkaar ontmoeten en waar activiteiten plaatsvinden. Activiteitenbegeleiders, kunstenaars maar ook muzikanten en artiesten van buiten, spelen een belangrijke rol in het welzijn.

Zorg 

Wij willen bewoners in hun laatste levensfase zo goed mogelijk te begeleiden. In de woningen werken kleine, vaste teams die de gewoontes en levensloop van de bewoners goed leren kennen. Om de juiste zorg te bieden, werken wij met helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Het team van behandelaren is nauw betrokken bij het welzijn van de bewoners. De specialist ouderengeneeskunde is de verantwoordelijk behandelaar en betrekt zo nodig de fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker en geestelijk verzorger bij de zorg. 

Familie

Familie blijft altijd meer dan welkom en het is fijn als familie en vrienden betrokken blijven bij de zorg. De 1e contactpersoon heeft toegang tot het elektronisch cliëntdossier. Daarnaast maken wij gebruik van het online platform Familienet. Hierop worden foto’s en filmpjes gedeeld zodat familie kan volgen wat er zoal op het programma staat. 

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor een plaats in een groepswoning, is een indicatie voor beschermd wonen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. U kunt deze indicatie zelf of via de huisarts aanvragen. 

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u graag een keer komen kijken? Dat kan, wij geven u graag een rondleiding en verdere informatie over wonen in het Flevohuis. U kunt bellen met het Cliënt Service Bureau tussen 09.00 en 16.30 uur via: 020 - 592 54 20 of e-mailen naar: csb@zgao.nl.

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.

Coaches helpen mantelzorgers na een intensieve tijd

“Ze wisten me gerust te stellen”, vertelt Jos, mantelzorger. 

Lees meer (pdf)