Privacyverklaring

ZGAO verwerkt persoonsgegevens van cliënten, bewoners, medewerkers en mensen die informatie aanvragen. Dat doen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. ZGAO houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy-wetgeving.

Verwerking persoonsgegevens
In onze privacyverklaring lichten wij toe op welke manieren we persoonsgegevens verzamelen en voor welke doeleinden we ze gebruiken. Wij passen de verklaring van tijd tot tijd aan. De meest recente aanpassing is gedaan op 18.02.2021.

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Onze verpleeghuizen en diensten staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.