Organisatie en Bestuur

Bij Zorggroep Amsterdam Oost werken 475 medewerkers en 115 vrijwilligers.
De raad van bestuur bestuurt de organisatie en legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht. De medezeggenschap voor cliënten is geregeld via de cliëntenraad en de ondernemingsraad vertegenwoordigt alle medewerkers.

Raad van Bestuur
De heer J.H. van Wijk

bestuurder ZGAO Jan van Wijk

Raad van Toezicht
Mevrouw E. van der Bijl, voorzitter
De heer J. van Hoof, voorzitter auditcommissie
De heer J. Lambriks, voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid
De heer N.E.A. Slemmer, auditcommissie
Mevrouw H. Vlug, commissie Kwaliteit en Veiligheid

Organogram Zorggroep Amsterdam Oost

 
 
 

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.

Logo Certificering in de zorg

Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.