Kwaliteitsvenster

  • Ramses Shaffy Huis:
    In het Ramses Shaffy Huis zijn o.a. 24 appartementen voor oudere kunstenaars. ZGAO biedt thuiszorg en dagbesteding aan de bewoners.
  • Het Leven Lief Huis: 
    Op initiatief van de stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam en ZGAO worden op Oostenburg-Noord door woningcorporatie Stadgenoot 32 geclusterde atelier-appartementen ontwikkeld voor kunstenaars met dementie of een andere intensieve zorgvraag met WLZ-indicatie.

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.