Kwaliteitsvenster

 • Deelname wijkverpleegkundig platform
  Doel: Samenwerking en afstemming van werkwijze, aanpak en organisatie van de wijkverpleging.
 • Samenwerking met andere wijkverpleging aanbieders voor borging oproepbare zorg/nachtzorg
  Doel: Borging oproepbare zorg / nachtzorg.
 • Meldpunt Casemanagers Dementie: 
  Wij beheren het meldpunt, ook voor 2 andere zorgorganisaties. Aanmeldingen worden direct opgepakt door een casemanager van een van de drie zorgorganisaties.
  Doel: Bemiddeling in de aanvraag voor een casemanager, advies- en verwijsfunctie voor professionele zorgverleners en cliënten/mantelzorgers.

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.