Kwaliteitsvenster

 • Deelname Alliantie Wijkzorg
  Doel: Eenduidige toegang en uitvoeren van triage in wijkzorgnetwerk; Verder ontwikkelen en verduurzamen wijkzorgnetwerken en samenwerking; Deskundigheid borgen voor alle professionals in het netwerk.
 • Aanbieder van Wmo Dagbesteding, Ambulante ondersteuning en Logeeropvang
  Doel: Kwetsbare burgers ondersteunen op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijk participatie.
 • Aanbieder wijkgericht werken (S1): 
  Wijkgerichte samenwerking tussen wijkverpleegkundigen met het sociale en het medische domein. Planning, uitvoering, monitoring en evaluatie van wijkgerichte activiteiten.
  Doel: brede samenwerking in de wijk, signaleren van kwetsbare groepen, kennisuitwisseling, aanbieden cliëntgerichte oplossingen, doorverwijzing naar formele en informele zorg en welzijn.
 • Huisvesting, exploitatie, coördinatie en uitvoering van activiteiten van een Wijkservicepunt
  Doel: Eenzaamheid in de buurt verminderen, zelfredzaamheid van wijkbewoners vergroten en de samenhang tussen activiteiten op het terrein van wonen, werken, welzijn en zorg verbeteren.

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.