Skip to main content
Oude Open Hof maakt plaats voor nieuwbouw

Oude Open Hof maakt plaats voor nieuwbouw

In de Fizaustraat is de sloop in volle gang.

In de Fizaustraat is de sloop in volle gang. Na de zomer wordt gestart met de bouw van 132 zorgstudio’s voor ouderen die 24-uurs zorg nodig hebben en 21 appartementen voor zelfstandig wonen met Verpleegzorg Thuis van ZGAO.

Voor meer informatie kijk bij: De Open Hof