Skip to main content

Samen aan de slag voor de Lang Leven Thuis Flats

We hebben het officieel gemaakt! Civic Amsterdam (Jennifer de Vaal) en ZGAO (Pien de Jong) hebben de samenwerking voor oudere bewoners in de Indische Buurt vastgelegd.

Samen met bewoners organiseren we activiteiten in en om de seniorenflat. We geven informatie over (verpleeg)zorg thuis en ondersteuning bij dementie. Maar ook veiligheid en een schone buurt zijn belangrijk. Daarom doen stadsdeel Oost en woningbouwcorporatie Ymere fanatiek mee in onze projectgroep. Ook worden we gesteund door Zilveren Kruis zorgkantoor. Er moet veel gebeuren maar we gaan er echt voor. De aanhouder wint!