Persoonlijke begeleiding

Woont u zelfstandig en merkt u dat het lastig wordt om uw dagelijkse activiteiten op orde te krijgen of sociale contacten te onderhouden? Dan kan de ambulante ondersteuner u en uw mantelzorger ondersteunen. Deze persoonlijke begeleider bespreekt hoe de mensen om u heen u kunnen helpen en waarbij wij u kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld door u in contact te brengen met buurtgenoten of te zoeken naar activiteiten in de buurt.

De begeleider kan ook de krant met u lezen, helpen met een brief schrijven of wandelen. De ondersteuning is voor iedereen anders en bedoeld om zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig te blijven. U wordt begeleid in uw eigen taal. Wij hebben medewerkers die Turks, Surinaams en Marokkaans spreken en iemand die gebarentaal gebruikt. Folder Persoonlijke begeleiding voor u en uw mantelzorger 

Vergoeding en contact

De ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz) en wordt hieruit betaald. Voor informatie kunt u bellen met het Cliënt Service Bureau tussen 09.00 en 16.30 uur via: 020 - 592 54 20 of e-mailen naar: csb@zgao.nl.

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.