Persoonlijke begeleiding

Wat is persoonlijke begeleiding
Woont u zelfstandig en merkt u dat het lastiger wordt om uw dagelijkse activiteiten op orde te krijgen of sociale contacten te onderhouden? Dan kan persoonlijke begeleiding door een ambulante ondersteuner of een andere hulpverlener prettig zijn. Deze vorm van ondersteuning wordt geboden via Buurtteam.

Wat is Buurtteam 
Buurtteam Amsterdam is er voor iedereen die (tijdelijk) extra steun kan gebruiken. In Buurtteam zitten verschillende hulpverleners bij elkaar. Zij hebben veel kennis en ervaring en geven de hulp die bij u past. Dit kan individuele ondersteuning zijn of in groepsverband.

Ambulante ondersteuning / persoonlijke begeleiding
Buurtteam werkt samen met veel organisaties en daarom kan het zijn dat u via Buurtteam wordt geholpen door een van onze ambulante ondersteuners. De ondersteuning is voor iedereen anders en is bedoeld om zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig te blijven. Een van onze medewerkers spreekt Marokkaans en we hebben iemand die gebarentaal gebruikt. 

Vergoeding en contact
Ondersteuning door Buurtteam is gratis en valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt geen eigen bijdrage. Meer informatie en een overzicht van welk Buurtteam voor u dichtbij is, vindt u op www.buurtteamamsterdam.nl. U kunt ook bellen: 020 462 03 00.

Folder Buurtteam

Ontvangt u al zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), dan kan de persoonlijke begeleiding ook via de Wlz lopen. Voor informatie kunt u bellen met ons Cliënt Service Bureau tussen 09.00 en 16.30 uur via: 020  592 54 20 of e-mailen naar: csb@zgao.nl.

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.