Kwaliteitsvenster

 • Deelname regeling Crisiszorg WLZ: 
  Afspraken over de opvang van cliënten die thuis in ‘crisis’ komen en met spoed een opname in het verpleeghuis nodig hebben. Patiënten in een crisissituatie thuis, kunnen binnen 24 uur bij ons worden opgenomen.
  Doel: In Amsterdam is er per stadsregio één locatie met één telefoonnummer voor Crisiszorg Wlz. De huisarts kan via het nummer van de eigen stadsregio 24 uur per dag, 7 dagen per week een crisisopname aanvragen. 
 • Project doorstroming patiënten naar (tijdelijke) vervolgzorg:
  Operationele samenwerkingsafspraken tussen huisarts, Huisartsenpost, SEH en VVT-aanbieders.
  Doel: De zorg zoveel mogelijk in de thuissituatie organiseren en slechts waar nodig over te gaan tot een (tijdelijke) opname in de V&V of het ziekenhuis. De patiënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plek tegen de juiste financiering.
 • Platform verpleegkundige overdracht:
  Doel: Standaardisatie van de verpleegkundige overdracht.
 • Werkgroep Transmurale zorgbrug:
  Doel: Soepeler overgang tussen ziekenhuis en thuissituatie, voorkomen van heropname van kwetsbare ouderen.

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.