Overzicht incidenten De Open Hof 2017

Incident

Valincident

Medicijn

Agressie

Overig

Eindtotaal

 

329

280

33

83

725


Op de overzichten per afdeling zien we in de laatste maanden een grote toename van valincidenten op de 1e etage. Deze valincidenten zijn toe te schrijven aan 1 bewoner waarbij een geaccepteerd valrisico is afgesproken. De vrijheid voor de bewoner om te kunnen blijven bewegen, is belangrijker dan het voorkomen van valincidenten. Verder valt sop dat er een toename is in medicatie incidenten op een afdeling. Er is geïnventariseerd waar extra scholingsbehoefte is, deze gaat nu door een aantal medewerkers gevolgd worden.

Overzicht incidenten Groepswonen 2017

Incident

Valincident

Medicijn

Agressie

Overig

Eindtotaal

 

261

180

164

110

715


In totaal blijven de aantallen incidentmeldingen ongeveer gelijk, met 2016. Gezien de toenemende zorgzwaarte en de afnemende conditie van bewoners zowel geestelijk als lichamelijk, wordt verwacht dat het aantal incidenten niet af zal nemen. Mogelijk eerder licht stijgen. We zien een paar keer op een groepswoning in een periode een toename in val- of agressie incidenten, deze zijn toe te schrijven aan 1 of 2 bewoners. Hier blijkt sprake van een geaccepteerd valrisico, waarbij de keuze is gemaakt dat de bewoner de vrijheid behoudt om te bewegen, of een bewoner met onbegrepen gedrag waarbij de psycholoog betrokken is en er een omgangsadvies is afgesproken. In één geschakelde woning zien we ten opzichte van de andere woningen een groot aantal medicatie meldingen. Ongeveer de helft van deze incidenten is toe te schrijven aan het weigeren van een bewoner van de medicatie.

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

 

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.

 

Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.